Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
Công Ty Nhập Khẩu và Phân Phối
SP/ DV chính:
Bao bì chai lọ thủy tinh:" Chai thủy tinh, ch ...
Năm thành lập:
2008
Số nhân viên:
Từ 11 - 50 người
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Toàn Quốc
Tôi có thể giúp gì bạn?
Ms .Len
Tel: 0984 760 096
sản phẩm nổi bật
Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy T...

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy T...

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy T...

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy T...

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy T...

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy T...

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy T...

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy T...

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy T...

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy T...

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy T...

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy T...

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy T...

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy T...

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy T...

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy T...

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy T...

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy T...

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy T...

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy T...

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy T...

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy T...

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy T...

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy T...

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy T...

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy T...

Chai rượu thủy tinh

Chai rượu thủy tinh

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy T...

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy T...

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy T...

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy T...

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy T...

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy T...

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy T...

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy T...

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy T...

Chai Lọ Thủy Tinh đẹp

Chai Lọ Thủy T...

Bao bì thủy tinh

thông tin liên hệ
Ms .Len
Quản lý bán hàng - 0984 760 096

Chai Lọ Thủy Tinh

Chai tinh dầu
Chai tinh dầu
Chai tinh dầu
Chai tinh dầu
Chai tinh dầu
Chai tinh dầu
Chai chân không
Chai chân không
Chai chân không
Chai chân không
Chai đựng mỹ phẩm
Chai đựng mỹ phẩm
Lọ đựng gia vị thủy tinh
Lọ đựng gia vị thủy tinh
Lọ ong thủy tinh
Lọ ong thủy tinh
Lọ đựng gia vị thủy tinh
Lọ đựng gia vị thủy tinh
Lọ đựng gia vị thủy tinh
Lọ đựng gia vị thủy tinh
Lọ đựng gia vị thủy tinh
Lọ đựng gia vị thủy tinh
Lọ đựng gia vị thủy tinh
Lọ đựng gia vị thủy tinh
Lọ đựng gia vị thủy tinh
Lọ đựng gia vị thủy tinh
Lọ đựng gia vị thủy tinh
Lọ đựng gia vị thủy tinh
Lọ đựng gia vị thủy tinh
Lọ đựng gia vị thủy tinh
Lọ đựng gia vị thủy tinh
Lọ đựng gia vị thủy tinh
Lọ đựng gia vị thủy tinh
Lọ đựng gia vị thủy tinh
Chai đựng rượu
Chai đựng rượu
Chai thủy tinh
Chai thủy tinh
Chai thủy tinh
Chai thủy tinh

Ly cốc thủy tinh

Cốc quai đại
Cốc quai đại
Cốc quai sọc trung
Cốc quai sọc trung
Cốc quai sọc trung
Cốc quai sọc trung
Ly chặt góc
Ly chặt góc
Ly ống lỡ
Ly ống lỡ
Ly rượu Vodka
Ly rượu Vodka
Ly sinh tố eo
Ly sinh tố eo
Ly vòng cao
Ly vòng cao

In Trên Ly Cốc Thủy Tinh

In trên ly cốc thủy tinh
In trên ly cốc thủy tinh
In trên ly cốc thủy tinh
In trên ly cốc thủy tinh
In trên ly cốc thủy tinh
In trên ly cốc thủy tinh
In trên ly cốc thủy tinh
In trên ly cốc thủy tinh